OMJ Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Tato vyučovací jednotka je primárně určena pro práci v hodinách zeměpisu, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem. V lekci žáci pomocí metody T-grafu zpracují výhody a nevýhody ve videu navržených možností a následně rozhodnou ve prospěch jednoho návrhu.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci