Otisk zemědělství v krajině

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, lze ji také propojit s výukou dějepisu a občanské výchovy. Aktivity navazují na video Putování jednoho sysla z předchozí lekce. Žáci pracují s dobovými materiály z 50. let minulého století i leteckými mapami a snaží se najít jednu z příčin současné podoby zemědělské krajiny u nás. Porovnávají působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků. V závěru hodiny navrhují aktivity, kterými mohou pomoci zdravé krajině i oni sami – ať už z pozice spotřebitele, zahradníka nebo dobrovolníka.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:30

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-6-nedbalova-387.pdf?1677504785

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:30

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-6-vach-388.pdf?1677504800

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:11

Lekce mi ušetřila velké množství času, děkuji za ni. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:11

Toto téma a lekce se probírá i v jiném smyslu i v jiných ročnících, doporučuji na zpestření výuky. Daniela Petřeková, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:10

Lekce OTISK ZEMĚDĚLSTVÍ V KRAJINĚ propojuje již známe poznatky žáků s novými souvislostmi, nabízí různorodé aktivity připravené dle promyšlené osnovy. Časově vhodné na 1 vyučovací hodinu, ale v návaznosti na předchozí lekci. Možnost navázat na další témata spojená s ochranou přírody. Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)