Otisk zemědělství v krajině

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, lze ji také propojit s výukou dějepisu a občanské výchovy. Aktivity navazují na video Putování jednoho sysla z předchozí lekce. Žáci pracují s dobovými materiály z 50. let minulého století i leteckými mapami a snaží se najít jednu z příčin současné podoby zemědělské krajiny u nás. Porovnávají působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků. V závěru hodiny navrhují aktivity, kterými mohou pomoci zdravé krajině i oni sami – ať už z pozice spotřebitele, zahradníka nebo dobrovolníka.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci