Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Tato vyučovací jednotka je primárně určena pro práci v hodinách zeměpisu. Žáci pracují s videem Papírové město – Město, ve kterém chci žít a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru imaginárního města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo. V hlavní části lekce vypracovávají plán záchrany centra města, přičemž v této části lekce můžeme pracovat dvěma různými způsoby. První varianta staví na skupinové práci s přiloženými texty pomocí metody skládankového učení (metoda kritického myšlení – RWCT). Druhá varianta je založena na diskuzi nad fotografiemi v přiložené prezentaci.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 14:45

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-1-nedbalova-378.pdf?1677504731

Super administrátor - 27. 02. 2023 14:45

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-1-vach-377.pdf?1677504731

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:04

Aktivita byla velmi pěkně zpracována a přínosná pro další rozvoj žáků. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:03

V této lekci je vhodně využito "učení se navzájem", kdy žáci na základně textů a úkolů k nim poučují ostatní ve skupině o jeho obsahu, který je důležitý pro tvorbu revitalizačního návrhu. Je zde tak podporováno efektivní učení touto metodou, která je efektivnější, než když by každý žák četl sám a zároveň vede všechny k nutnosti zjištěné informace formulovat. David Trokšiar, ZŠ Milín (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:02

Lekci jsme vyzkoušela, téma se mi hodilo k učivu 9. ročníku v zeměpise. Lekce přehledně a jasně připravená, pro žáky změna - oživení výuky. Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 17:59

Lekce je určitě přínosem pro žáky. Zpestření výuky. Velmi pozitivní bylo video. Pracovní listy byly velmi vhodné pro zamyšlení a spolupráci žáků jak v domovských, tak i externích skupinách. Daniela Petřeková, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)