OMJ Gapminder I – Co nám říkají grafy?

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popřípadě matematiky, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Cílem hodiny je seznámit žáky s problematikou zobrazování informací pomocí grafu. Dozvědí se, co znamenají jednotlivé závislosti a jak je na grafu poznáme.  V druhé části hodiny se žáci seznamují s webovou aplikací Gapminder (www.gapminder.org). Zkouší s aplikací pracovat a zároveň přemýšlí nad závislostí jednotlivých jevů, které je možné v aplikaci zobrazit. 

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:37

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-12-vach-400.pdf?1677505084

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:36

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-12-nedbalova-399.pdf?1677505067