OMJ Gapminder 1 – Co nám říkají grafy?

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popřípadě matematiky, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Cílem hodiny je seznámit žáky s problematikou zobrazování informací pomocí grafu. Dozvědí se, co znamenají jednotlivé závislosti a jak je na grafu poznáme. V druhé části hodiny jsou žáci seznámeni s webovou aplikací Gapminder (www.gapminder.org). Zkouší s aplikací pracovat a zároveň přemýšlí nad závislostí jednotlivých jevů, které je možné v aplikaci zobrazit.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci