Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Tato vyučovací jednotka je primárně určena pro práci v hodinách zeměpisu. Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem. V lekci žáci pomocí metody T-grafu zpracují výhody a nevýhody ve videu navržených možností a následně rozhodnou ve prospěch jednoho návrhu.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:26

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-2-vach-380.pdf?1677504658

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:26

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-2-nedbalova-379.pdf?1677504644

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:06

Jedná se o dobře připravenou a rozmyšlenou lekci, která vede žáky k přemýšlení nad různými návrhy z různých úhlů pohledu. Díky tomuto zamyšlení a provázením videem získávají přehled o možnostech revitalizace a jejich důsledcích. David Trokšiar, ZŠ Milín (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:05

Doporučuji využít materiály Papírové město I. a II., protože jsou dobře zpracovány, především pak animované videa mají velkou přidanou hodnotu. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:05

Lekce Papírové město II. je přehledná, vhodná na doplnění výuky např. k udržitelnosti, globálním problémům světa. Časová dotace vhodná pro vhled do tématu, možnost potom dále s žáky pracovat. Motivační video je bezva, následující kroky logicky provázané. Žáky to bavilo, většina aktivně pracovala. Propojili jsme s místním regionem. Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)