Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popř. výchovy k občanství. Žáci zhlédnou video, které otevře téma chudoby a nerovností prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti v blíže neurčené zemi inspirované Etiopií. Žáci mají možnost zasáhnout do děje videa a rozhodnout tak o životě Aminy i formě pomoci pro její vesnici. Díky návazným aktivitám mohou proniknout do reality rozvojových aktivit a zamyslet se nad tím, jak zařídit, aby pomoc byla skutečně efektivní. Na konci lekce mají žáci na základě získaných poznatků možnost přehodnotit svoje postoje v otázce rozvojové pomoci a spolupráce.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:27

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-3-vach-382.pdf?1677504692

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:27

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-3-nedbalova-381.pdf?1677504674

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:13

Lekce Člověče Ne(zvol) si - aby pomoc fungovala je velmi dobře připravena, logicky provázané aktivity, které žáky seznamují s aktuálním tématem. Časová náročnost je akorát, vše se dá pěkně stihnout a splnit dané aktivity. Nejvíce oceňuji připravené video - žáky to bavilo, bylo to k jejich věku, líbila se jim možnost rozhodování. Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:13

Lekci určitě doporučuji, je to téma, které je aktuální, ale někdy se o něm méně mluví. Je dobře , že žáci viděli jak to jinde ve světě může vypadat. Daniela Petřeková, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:12

Lekce zaměřená na globální problémy (chudobu), byla pro žáky velmi přínosná. Velmi oceňujeme zpracování videa. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)