Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popř. výchovy k občanství. Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti v blíže neurčené zemi inspirované Etiopií otevře téma chudoby a nerovností. Žáci mají možnost zasáhnout do děje videa a rozhodnout tak o životě Aminy i formě pomoci pro její vesnici. Díky návazným aktivitám mohou proniknout do reality rozvojových aktivit a zamyslet se nad tím, jak zařídit, aby pomoc byla skutečně efektivní. Na konci lekce mají žáci na základě získaných poznatků možnost přehodnotit svoje postoje v otázce rozvojové pomoci a spolupráce.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci