Recept na pestrou krajinu

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu. Po úvodní evokaci žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje problematice biodiverzity, péče o krajinu a různým způsobům zemědělského hospodaření. Na základě již známých informací, poznatků z videa i nových poznatků získaných díky prezentaci žáci definují pojem diverzita, zkoumají, proč je v přírodě důležitá, a pojmenovávají činnosti v krajině, které mají na biodiverzitu spíše pozitivní, nebo spíše negativní dopad. V doplňující aktivitě společně vytvářejí vlastní pocitovou mapu okolí své školy a zamýšlí se nad tím, jak její podoba koresponduje s úrovní biodiverzity v dané lokalitě.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:28

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-4-nedbalova-383.pdf?1677504707

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:27

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-4-vach-384.pdf?1677504721

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:10

Lekce k tématu pestrost krajiny je zajímavou formou, jak žákům přibližit některé pojmy z ekologie, propojit znalosti s učivem zemských sfér - pedosféra, biosféra. Využití videa s možností volit, je pro žáky zajímavé. Lekce nachystaná přehledně, časově zvládnutelná a informačně dostatečná. Využití metod (např. pocitová mapa) i při jiných činnostech ve škole (projektové dny, terenní výuka). Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:09

Opět další lekce, která byla velmi dobře vymyšlená a propracována. Videa děti zaujmou. Doporučuji do výuky třeba jakou jen součást tématu. Daniela Petřeková, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:08

Lekce zabývající se problematikou biodiverzity je velmi pěkně zpracována a určitě ji každý vyučující využije ve svých hodinách. Vytvořená aktivita mi ušetřila velké množství času. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)