Super administrátor

Chudoba a nerovnosti

Petr s Petrou se těší, až si zahrají počítačovou hru. Ta je však zavede úplně jinam, než čekali –⁠ za chudou dívkou Aminou z imaginární země. Aby sourozenci Amině pomohli, musí se zamyslet nad příčinami i důsledky chudoby a nerovností a nad principy pomoci těm, kteří ji potřebují. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

Gapminder 1 – Co nám říkají grafy?

Žáci se v lekci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu. Seznamují se také s webovou aplikací gapminder.org a přemýšlí nad závislostí jednotlivých veličin, které je možné v aplikaci zobrazit.

Biodiverzita a zemědělství

Sympaťák sysel Standa touží najít syslí ráj. Pomohou mu Petra s Petrem? Společně objevují úskalí konvenčního zemědělství a zjišťují, co ovlivňuje biodiverzitu.

OMJ Recept na pestrou krajinu

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje tématu biodiverzity a její roli v krajině. Zamýšlejí se nad tím, proč je biodiverzita v přírodě důležitá a jaký dopad na ní má činnost člověka.

Chudoba a nerovnosti

Petr s Petrou se těší, až si zahrají počítačovou hru. Ta je však zavede úplně jinam, než čekali –⁠ za chudou dívkou Aminou z imaginární země. Aby sourozenci Amině pomohli, musí se zamyslet nad příčinami i důsledky chudoby a nerovností a nad principy pomoci těm, kteří ji potřebují. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

OMJ Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti otevře téma chudoby a nerovností a efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Biodiverzita a zemědělství

Sympaťák sysel Standa touží najít syslí ráj. Pomohou mu Petra s Petrem? Společně objevují úskalí konvenčního zemědělství a zjišťují, co ovlivňuje biodiverzitu.

Otisk zemědělství v krajině

Žáci srovnávají působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků. Navrhují aktivity, kterými mohou pomoci zdravé krajině i oni sami – z pozice spotřebitele, zahradníka nebo dobrovolníka.

Udržitelná města a obce

Sourozenci Petr a Petra se skrz tajemnou mapu záhadně propadnou do neznámého města, které se utápí v problémech. Pomohou obyvatelům města najít cestu k udržitelnosti a spokojenému životu?

OMJ Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Lekce je upravená pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem.

Udržitelná města a obce

Sourozenci Petr a Petra se skrz tajemnou mapu záhadně propadnou do neznámého města, které se utápí v problémech. Pomohou obyvatelům města najít cestu k udržitelnosti a spokojenému životu?

OMJ Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci pracují s videem Papírové město a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo.

Biodiverzita a zemědělství

Sympaťák sysel Standa touží najít syslí ráj. Pomohou mu Petra s Petrem? Společně objevují úskalí konvenčního zemědělství a zjišťují, co ovlivňuje biodiverzitu.

Recept na pestrou krajinu

Žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje tématu biodiverzity a její roli v krajině. Zamýšlejí se nad tím, proč je biodiverzita v přírodě důležitá a jaký dopad na ní má činnost člověka.

Chudoba a nerovnosti

Petr s Petrou se těší, až si zahrají počítačovou hru. Ta je však zavede úplně jinam, než čekali –⁠ za chudou dívkou Aminou z imaginární země. Aby sourozenci Amině pomohli, musí se zamyslet nad příčinami i důsledky chudoby a nerovností a nad principy pomoci těm, kteří ji potřebují. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

Chudoba ve světě kolem nás

Žáci se v lekci zamýšlejí nad příčinami chudoby a jejími projevy v každodenním životě. Uvědomují si a třídí svoje vědomosti o tématu a zasazují je do geografického kontextu, pracují s ukazateli chudoby a souvisejícími pojmy.

Chudoba a nerovnosti

Petr s Petrou se těší, až si zahrají počítačovou hru. Ta je však zavede úplně jinam, než čekali –⁠ za chudou dívkou Aminou z imaginární země. Aby sourozenci Amině pomohli, musí se zamyslet nad příčinami i důsledky chudoby a nerovností a nad principy pomoci těm, kteří ji potřebují. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti otevře téma chudoby a nerovností a efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Udržitelná města a obce

Sourozenci Petr a Petra se skrz tajemnou mapu záhadně propadnou do neznámého města, které se utápí v problémech. Pomohou obyvatelům města najít cestu k udržitelnosti a spokojenému životu?

Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem.

Udržitelná města a obce

Sourozenci Petr a Petra se skrz tajemnou mapu záhadně propadnou do neznámého města, které se utápí v problémech. Pomohou obyvatelům města najít cestu k udržitelnosti a spokojenému životu?

Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Žáci pracují s videem Papírové město a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo.