Udržitelná města a obce

Tématem prvního modulu je udržitelné město. Žáci se zamýšlejí nad tím, jak zajistit, aby město poskytovalo dobré podmínky pro život všem jeho současným i budoucím obyvatelům. Téma je představeno pomocí dvou dílů animovaného videa Papírové město. Hlavní hrdinové, sourozenci Petr a Petra, se propadnou do imaginárního města, které se utápí v problémech.

Video je interaktivní – na dvou místech žáci sami rozhodují, jak by měli hrdinové vyřešit daný problém. Doprovodné lekce navazují na video. Žáci v průběhu lekcí zkoumají téma udržitelné dopravy a zeleně ve městech (první díl) a zamýšlí se nad významem komunitního prostoru jako otevřeného místa setkávání všech obyvatel (druhý díl).

Ke každému dílu videa je vytvořena i lekce pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Jedná se o stejnou lekci, která byla upravena pro potřeby žáků s OMJ. Obsahuje opory pro žáky s OMJ, včetně materiálů sloužících k předučení vybrané slovní zásoby.

Papírové město I – Město, ve kterém chci žít
Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Žáci pracují s videem Papírové město a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo.

Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?
Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem.

odlišný mateřský jazyk
OMJ Papírové město I – Město, ve kterém chci žít
OMJ Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci pracují s videem Papírové město a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo.

odlišný mateřský jazyk
OMJ Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?
OMJ Papírové město II – Jak se vypořádat s brownfieldy?

Lekce je upravená pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci pracují s druhou částí videa Papírové město a mají hrdinům a zastupitelům města pomoci rozhodnout o budoucnosti staré továrny za městem.