Chudoba a nerovnosti

Druhý modul je věnován tématu chudoby. Žákům je téma představeno pomocí videa Člověče, (ne)zvol si. Název videa vyzývá k úvaze nad tím, do jaké míry jsme sami strůjci svého osudu a do jaké míry je náš život ovlivněn místem, kde žijeme. Hlavní hrdinové videa se dostanou do počítačové hry. Zde se setkávají s dívkou Aminou, která žije v imaginární zemi inspirované Etiopií. Žáci v průběhu videa volí, co má Amina udělat a rozhodují, jak pomoci obyvatelům vesnice, které trápí sucho a hlad. Doprovodné lekce navazují na video. Žáci se v průběhu první lekce zamýšlejí nad příčinami a důsledky chudoby a nad principy efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují. Druhá lekce se hlouběji věnuje tématu chudoby a zasazuje ho do geografického kontextu. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala
Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti otevře téma chudoby a nerovností a efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Chudoba ve světě kolem nás
Chudoba ve světě kolem nás

Žáci se v lekci zamýšlejí nad příčinami chudoby a jejími projevy v každodenním životě. Uvědomují si a třídí své vědomosti o tématu a zasazují je do geografického kontextu, pracují s ukazateli chudoby a souvisejícími pojmy.

odlišný mateřský jazyk
OMJ Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala
OMJ Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti otevře téma chudoby a nerovností a efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Gapminder I – Co nám říkají grafy?
Gapminder I – Co nám říkají grafy?

Žáci se v lekci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu. Seznamují se také s webovou aplikací gapminder.org a přemýšlí nad závislostí jednotlivých veličin, které je možné v aplikaci zobrazit.

Gapminder II – Mohou nám grafy lhát?
Gapminder II – Mohou nám grafy lhát?

Lekce navazuje na předchozí lekci Co nám říkají grafy? a propojuje zeměpis, matematiku a informatiku. Žáci se seznamují s úskalím interpretace dat v grafech na příkladu nerovností mezi státy při samostatné práci na tabletech nebo počítačích.

odlišný mateřský jazyk
OMJ Gapminder I – Co nám říkají grafy?
OMJ Gapminder I – Co nám říkají grafy?

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci se v lekci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu. Seznamují se také s webovou aplikací gapminder.org a přemýšlí nad závislostí jednotlivých veličin, které je možné v aplikaci zobrazit.