Chudoba a nerovnosti

Druhý modul je věnován tématu chudoby. Žákům je téma představeno pomocí videa Člověče, (ne)zvol si. Název videa vyzývá k úvaze nad tím, do jaké míry jsme sami strůjci svého osudu a do jaké míry je náš život ovlivněn místem, kde žijeme. Hlavní hrdinové videa se dostanou do počítačové hry. Zde se setkávají s dívkou Aminou, která žije v imaginární zemi inspirované Etiopií. Žáci v průběhu videa volí, co má Amina udělat a rozhodují, jak pomoci obyvatelům vesnice, které trápí sucho a hlad. Doprovodné lekce navazují na video. Žáci se v průběhu první lekce zamýšlejí nad příčinami a důsledky chudoby a nad principy efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují. Druhá lekce se hlouběji věnuje tématu chudoby a zasazuje ho do geografického kontextu.

Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala
Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti otevře téma chudoby a nerovností a efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Chudoba a nerovnosti ve světě i kolem nás
Chudoba a nerovnosti ve světě i kolem nás

Žáci se v lekci zamýšlejí nad příčinami chudoby a jejími projevy v každodenním životě. Pojmenovávají různé formy nerovností a přemýšlí o nich v kontextu světa, ale i Česka a současné situace.