O nás

Tento projekt “Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu” se zkráceným názvem Země k světu vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II. za spolufinancování Evropskou unií.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je rozvoj kompetencí žáků při práci s informacemi a tvorba metodické podpory pro výuku zeměpisných témat v globálních souvislostech pro učitele. Projekt přispívá ke kritickému myšlení a rozvoji znalostí, dovedností, postojů a hodnot žáků na druhém stupni základních škol. Na těchto webových stránkách najdete mnoho interaktivních videí, kde má divák/žák možnost zvolit si pokračování děje, stejně tak řadu dalších interaktivních úkolů a doprovodných materiálů.