Země k světu

Zeleň ve městech a udržitelná doprava. Chudoba a nerovnosti mezi lidmi. Zachování biodiverzity a udržitelné zemědělství. Aktuální témata, která jsou všude kolem nás. Zkuste jim přijít na kloub společně s Petrem a Petrou!

Projekt Země k světu přináší kompletní výukové moduly ve vybraných tématech globálního vzdělávání pro výuku zeměpisu na 2. stupni základních škol. Na webových stránkách najdete interaktivní videa, kde má divák/žák možnost zvolit si pokračování děje, navazující, podrobně zpracované výukové lekce a řadu interaktivních úkolů a dalších doprovodných materiálů. Vybrané lekce se věnují i práci s reálnými daty v prostředí gapminder.org a žáci tak zjistí, na co si při čtení dat z grafu musíme dávat pozor.

Ke každému dílu videa je vytvořena i lekce s oporou pro žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Mezi materiály k lekci najdete osnovu lekce v pdf nebo doc ke stažení. V tomto dokumentu najdete časovou náročnost lekce, doporučený ročník, zařazení lekce do RVP (vzdělávací oblast a vyučovací předmět), průřezová témata, mezipředmětové vztahy (očekávané výstupy, klíčové kompetence, cíle vyučovací jednotky), materiálně didaktické pomůcky a podrobný návrh rozfázování vyučovací jednotky.

 

Udržitelná města       a obce
Udržitelná města a obce

Sourozenci Petr a Petra se skrze tajemnou mapu záhadně propadnou do neznámého města, které se utápí v problémech. Pomohou obyvatelům města najít cestu k udržitelnosti a spokojenému životu? V průběhu navazujících lekcí žáci zkoumají témata udržitelné dopravy a zeleně ve městech a zamýšlí se nad významem komunitního prostoru jako otevřeného místa pro setkávání místních obyvatel.

Chudoba a nerovnosti
Chudoba a nerovnosti

Petr s Petrou se těší, až si zahrají počítačovou hru. Ta je však zavede úplně jinam, než čekali –⁠ za chudou dívkou Aminou z imaginární země. Aby sourozenci Amině pomohli, musí se zamyslet nad příčinami i důsledky chudoby a nerovností a nad principy pomoci těm, kteří ji potřebují. V navazujících lekcích se žáci věnují problematice zobrazování informací pomocí grafu a pracují s reálnými daty v prostředí gapminder.org.

Biodiverzita a zemědělství
Biodiverzita a zemědělství

Sympaťák sysel Standa touží najít syslí ráj. Pomohou mu Petra s Petrem? V navazujících lekcích žáci zjišťují, co ovlivňuje biodiverzitu, vytvářejí pocitovou mapu okolí svého bydliště a zkoumají, jak její podoba s úrovní biodiverzity souvisí. Věnují se i působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků.