Země k světu

Zeleň ve městech a udržitelná doprava. Chudoba a nerovnosti mezi lidmi.  Zachování biodiverzity a udržitelné zemědělství. Chcete se o těchto tématech dozvědět víc? Pojďte s Petrem a Petrou prozkoumat tyto globální problémy.

Udržitelná města a obce
Udržitelná města a obce

Žáci se seznamují s tématem udržitelného města. Zamýšlejí se nad významem udržitelné dopravy i zeleně v městském prostoru a plánují město, které poskytuje dobré podmínky pro život všech obyvatel.

Chudoba a nerovnosti
Chudoba a nerovnosti

Tématem druhého modulu je chudoba a nerovnosti. Prostřednictvím příběhu chudé vesnické dívky z imaginární země se žáci zamýšlejí nad důsledky chudoby a nerovností a nad principy efektivní pomoci těm, kteří ji potřebují.

Biodiverzita a zemědělství
Biodiverzita a zemědělství

Žáci společně se syslem Standou objeví úskalí konvenčního zemědělství a zjistí, co ovlivňuje biodiverzitu.