OMJ Recept na pestrou krajinu

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu. Po úvodní evokaci žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje problematice biodiverzity, péče o krajinu a různým způsobům zemědělského hospodaření. Na základě již známých informací, poznatků z videa i nových poznatků získaných díky prezentaci žáci definují pojem diverzita, zkoumají, proč je v přírodě důležitá, a pojmenovávají činnosti v krajině, které mají na biodiverzitu spíše pozitivní, nebo spíše negativní dopad. Nakonec společně vytvářejí vlastní pocitovou mapu okolí svého bydliště/školy a zamýšlí se nad tím, zda její podoba koresponduje s úrovní biodiverzity v dané lokalitě.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci