OMJ Recept na pestrou krajinu

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Po úvodní evokaci žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje problematice biodiverzity, péče o krajinu a různým způsobům zemědělského hospodaření. Na základě již známých informací, poznatků z videa i nových poznatků získaných díky prezentaci žáci definují pojem diverzita, zkoumají, proč je v přírodě důležitá, a pojmenovávají činnosti v krajině, které mají na biodiverzitu spíše pozitivní, nebo spíše negativní dopad. V doplňující aktivitě společně vytvářejí vlastní pocitovou mapu okolí svého bydliště/školy a zamýšlí se nad tím, jak její podoba koresponduje s úrovní biodiverzity v dané lokalitě.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:37

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-13-nedbalova-401.pdf?1677505103

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:37

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-13-vach-402.pdf?1677505116

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:21

Lekce je velmi hezky zpracovaná a je to oživení výuky. Klidně bych se nebála a rozpracovala do většího projektového vyučování. Michaela Vítková, ZŠ TGM Náchod (spolupráce v rámci pilotování)