OMJ Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Tato vyučovací jednotka je primárně určena pro práci v hodinách zeměpisu, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Žáci pracují s videem Papírové město – Město, ve kterém chci žít a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru imaginárního města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo. V hlavní části lekce vypracovávají plán záchrany centra města. Při vypracování plánu žákům slouží jako opora prezentace, která obsahuje fotografie z různých měst.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci