OMJ Papírové město I – Město, ve kterém chci žít

Tato vyučovací jednotka je primárně určena pro práci v hodinách zeměpisu, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Žáci pracují s videem Papírové město – Město, ve kterém chci žít a pomáhají hrdinům příběhu splnit první misi – zlepšit podmínky v centru imaginárního města tak, aby se tu zdejším obyvatelům lépe žilo. V hlavní části lekce vypracovávají plán záchrany centra města. Při vypracování plánu žákům slouží jako opora prezentace, která obsahuje fotografie z různých měst.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:20

Tato lekce má velký potenciál! Lze na ni navázat spoustu dalších aktivit, kterým se můžeme věnovat i v jiných předmětech (výtvarná výchova - tvoření ideálního města, matematika - výpočty, kolik metrů čtverečních zeleně je potřeba pro hezký park, angličtina - hodit to všechno do angličtiny, přírodopis - jaké rostliny se hodí do měst, fyzika - jak vytvořit jezírka, fontánky, aby se neplýtvalo vodou, čeština - jak hezky česky informovat o tom, že se bude dít nějaká změna, že se ve městě něco stalo, reportáž, ...). Nese velmi nosné téma, které je aktuální a žáky zajímá a byla příjemným zpestřením výuky. Michaela Vítková, ZŠ TGM Náchod (spolupráce v rámci pilotování)