Gapminder I – Co nám říkají grafy?

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popřípadě matematiky. Jedná se o úvodní hodinu věnující se aplikaci Gapminder. Cílem hodiny je seznámit žáky s problematikou zobrazování informací pomocí grafu a upevnit základní termíny a pojmy. Žáci se dozvědí, co znamenají jednotlivé závislosti a jak je na grafu poznáme. V druhé části hodiny se žáci seznamují s webovou aplikací Gapminder (www.gapminder.org). Zkouší s aplikací pracovat a zároveň přemýšlí nad závislostí jednotlivých jevů, které je možné v aplikaci zobrazit.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:31

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová - didaktický posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-7-nedbalova-389.pdf?1677504816

Super administrátor - 27. 02. 2023 16:31

Mgr. Ondřej Vach - odborný posudek https://www.zemeksvetu.cz/userfiles/materials/lesson-5/dvz-7-vach-390.pdf?1677504829

Super administrátor - 25. 11. 2022 17:57

Tato lekce byla pro mne obohacující o zjištění existence prostředí Gapminder, které jsem doteď neznala. Využití grafů si dokážu představit i při jiných tématech v zeměpise a pravděpodobně využiji. Samotná lekce byla přínosná pro základní seznámení a orientaci v prostředí. Připravena logicky a přehledně. Pro žáky vhodná k doplnění učiva a dalších možností jak pracovat s grafy. Pavlína Sovová, ZŠ Bosonožská 9 (učitelka spolupracující na pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 17:57

Není špatné tuto lekci zařadit do výuky, i když některé informace a zadání úkolů byly těžší, pro některé žáky. Líbil se mi mezipředmětový vztah s matematikou a trochu fyzikou. Daniela Petřeková, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 17:52

Děkuji za další vytvořenou lekci, která je zajímavá, obohacující a určitě ji využiju i v budoucnu. Lukáš Macek, ZŠ TGM Otrokovice (spolupráce v rámci pilotování lekcí)

Super administrátor - 25. 11. 2022 17:49

Lekce žákům představí interaktivní prostředí gapminder, které má veliký potenciál děti nejen zaujmout a zabavit, ale i ukázat vztahy mezi jevy a rozdíly mezi nimi v různých koutech světa. David Trokšiar, ZŠ Milín (spolupráce v rámci pilotování lekcí)