OMJ Člověče, (ne)zvol si – Aby pomoc fungovala

Tato vyučovací jednotka je určena pro práci v hodinách zeměpisu, popř. výchovy k občanství, přičemž obsahuje opory, které jsou určené pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Žáci zhlédnou video, které prostřednictvím příběhu jejich vrstevnice Aminy z chudé venkovské oblasti v blíže neurčené zemi inspirované Etiopií otevře téma chudoby a nerovností. Žáci mají možnost zasáhnout do děje videa a rozhodnout tak o životě Aminy i formě pomoci pro její vesnici. Díky navazujícím úkolům mohou proniknout do reality rozvojových aktivit a zamyslet se nad tím, jak zařídit, aby pomoc byla skutečně efektivní. Na konci lekce mají žáci na základě získaných poznatků možnost přehodnotit svoje postoje v otázce rozvojové pomoci a spolupráce.

Online aktivity k lekci

Stáhnout online aktivity k lekci pro offline použití

Materiály k lekci

Komentáře k lekci

Super administrátor - 25. 11. 2022 18:21

Lekce má dobrý potenciál i pro projektovou výuku. Určitě bych se jí nebála a doporučuji ji. Michaela Vítková, ZŠ TGM Náchod (spolupráce v rámci pilotování)