O projektu

Tento projekt “Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu” (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012346) se zkráceným názvem "Země k světu" vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II. za spolufinancování Evropskou unií. 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je rozvoj kompetencí žáků při práci s informacemi a tvorba metodické podpory pro výuku zeměpisných témat v globálních souvislostech pro učitele. Projekt přispívá ke kritickému myšlení a rozvoji znalostí, dovedností, postojů a hodnot žáků na druhém stupni základních škol. Na těchto webových stránkách najdete mnoho interaktivních videí, kde má divák/žák možnost zvolit si pokračování děje, stejně tak řadu dalších interaktivních úkolů a doprovodných materiálů.

 

Představení projektu "Země k světu"

 

Během tří let se na projektu podíleli:

Tvůrkyně lekcí: Mgr. Veronika Bernhäuserová, Mgr. Bc. Marie Tvrdoňová, Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D., Mgr. Eliška Masná

Vedoucí projektu: Mgr. Eliška Masná

Projektoví koordinátoři: PaedDr. Eva Kramperová, MBA a Mgr. Jonáš Háger

Autorkou scénářů k interaktivním videím je Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D., o animaci se postaralo animační studio Barbus Media, s. r. o.

 

Pilotující učitelé, kteří se na projektu podíleli: Mgr. Lukáš Macek, Mgr. Daniela Petřeková, Mgr. Michaela Vítková, Mgr. David Trokšiar, Mgr. Pavlína Sovová a Bc. Petra Lněničková

 

Školy a vyučující, se kterými jsme spolupracovali na finálním ověření výstupů projektu:

ZŠ Malé Svatoňovice – Mgr. Dagmar Kostelecká

ZŠ Židlochovice – Mgr. Petra Janková

ZŠ a MŠ Kunín – Mgr. Lukáš Valentík

ZŠ Jeseniova – Mgr. Kristýna Hřídelová

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek – Mgr. Bc. Vít Volný

ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 – Mgr. Ondřej Lněnička

 

Dále s námi spolupracovali v roli odborných konzultantů: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., RNDr. Lenka Havelková, Ph.D., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. a Ing. Martin Hutař

Finální verze odborně posoudili: Mgr. Ondřej Vach a Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová

 

Co jsme připravili pro žáky s odlišným mateřským jazykem?

 

Představení modulu Udržitelná města a obce

Představení modulu Chudoba a nerovnosti

Představení modulu Biodiverzita a zemědělství