Biodiverzita a zemědělství

Tématem třetího modulu je biodiverzita a zemědělství. Ve videu Putování jednoho sysla se Petr s Petrou setkávají se syslem Standou, který se na stránkách staré syslí kroniky dočetl o syslím ráji, a touží ho najít. Společně tak hledají zdravou krajinu, která je druhově pestrá a šetrně zemědělsky obhospodařovaná. Doprovodné lekce navazují na video. První lekce je věnována tématu biodiverzity. Žáci se zamýšlejí nad tím, které aktivity v krajině biodiverzitě prospívají a které naopak škodí, vytvářejí pocitovou mapu okolí svého bydliště a zkoumají, jak její podoba souvisí s úrovní biodiverzity. V druhé lekci žáci porovnávají působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků. Zároveň navrhují aktivity, kterými mohou ke zdravé krajině pomoci i oni sami.

Recept na pestrou krajinu
Recept na pestrou krajinu

Žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje tématu biodiverzity a její roli v krajině. Zamýšlejí se nad tím, proč je biodiverzita v přírodě důležitá a jaký dopad na ní má činnost člověka.

Otisk zemědělství v krajině
Otisk zemědělství v krajině

Žáci srovnávají působení konvenčního a ekologického zemědělství na krajinu a seznamují se s principem značení biovýrobků. Navrhují aktivity, kterými mohou pomoci zdravé krajině i oni sami – z pozice spotřebitele, zahradníka nebo dobrovolníka.

odlišný mateřský jazyk
OMJ Recept na pestrou krajinu
OMJ Recept na pestrou krajinu

Lekce je upravená pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Žáci zhlédnou video Putování jednoho sysla, které se věnuje tématu biodiverzity a její roli v krajině. Zamýšlejí se nad tím, proč je biodiverzita v přírodě důležitá a jaký dopad na ní má činnost člověka.